Galeria 11-stka Sp. z o.o.
Menu
Facebook
Dla Najemcy
06.07.2020 - 04.08.2020

Oświadczenie najemcy o przedłużeniu umowy

Zgodnie z art. 15 ze Ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Najemca powinien do dnia 04.08.2020 r dostarczyć Wynajmującemu załączone oświadczenie.


Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Administracji pod adresem: ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, przesłać pocztą tradycyjną bądź przesłać w formie skanu na adres e-mail: biuro@11-stka.plPliki do pobrania:

1. Oświadczenie najemcy

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach i promocjach